Hatha Yoga Verdieping

Zij die de hatha yoga langere tijd beoefenen/doceren, zullen een ontwikkeling doormaken. Speelt aanvankelijk voornamelijk het fysieke aspect een grote rol, gaandeweg wordt de ademhaling steeds belangrijker, evenals concentratie, stilte en energetische aspecten.
De opleiding geeft de docent inspiratie om de hatha yoga te verdiepen en uit te breiden.


Inhoud van de opleiding verdieping in Hatha yoga:

  • Nadere studie van de fysieke effecten van Hatha yoga.
  • Effect van Hatha yoga en het juiste gebruik van de ademhaling.
  • Het op gang brengen van de energiestromen door Hatha yoga.
  • Hatha yoga en beheersing van lichaam en gevoelens.
  • Het juiste leren uitleggen en het juist leren zien van de houdingen.
  • Het aspect van overgave en stilte in Hatha yoga.
  • Diverse vormen van concentratie tijdens de lichaamshoudingen.
  • Concentratie in de kruin, concentratie op de Kracht van boven.

Toelatingseisen:

Deze opleiding is toegankelijk voor alle gediplomeerde docenten Integrale Yoga.
Minimale vereiste is het diploma of certificaat docent Integrale Yoga voor beginners.

Kosten

€ 695,=

Opleidingen vallen onder het 0% BTW tarief.
Stichting Integrale Yoga Nederland staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO) en is daardoor een erkende ‘instelling’ als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.

De kosten dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.
Betalen in termijnen is mogelijk.
Het aantal termijnen is gelijk aan het aantal maanden van de opleiding.
Voor het betalen in termijnen worden geen extra kosten berekend.

Bij de kosten zijn inbegrepen:

- Ondersteunend lesmateriaal
- Consumpties en uitgebreide lunch tijdens de gehele opleiding

Duur

7 dagdelen van 2 x 1,5 uur met aansluitend lunch.
Lesdeel: 09:30 – 13:00
Lunch: 13:00 – 13:30

Startdata

Opleidingen door-de-week:

Dag:		1e en 3e Vrijdag
Aanvang: 	19/09/14 - 19/12/14
Weekendopleiding:

Dag:		2e en 4e Zondag
Aanvang: 	13/09/14 - 14/12/14

De vermelde cursussen vinden doorgang bij voldoende aanmeldingen.
Mocht een cursus onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, dan wordt men daarvan persoonlijk tijdig op de hoogte gesteld.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een certificaat.
De cursist wordt geacht niet meer dan 2 lesdagen van de opleiding te missen.
Gemiste lessen kunnen (indien mogelijk) in een andere groep worden ingehaald.

Voor vragen over en aanmelden voor de opleiding kun je contact opnemen met Integrale Yoga Nederland.
Tel.: 010 – 249.93.22 / 010 – 476.13.32.
Email: yogacentrum@integraleyoganederland.nl

Comments are closed.