Seniorenyoga

Yogadocenten kunnen in hun reguliere lessen te maken krijgen met leerlingen die als gevolg van ouderdomsklachten niet meer goed met alle oefeningen mee kunnen doen of extra aandacht nodig hebben. Daaruit kan de behoefte ontstaan om aparte Yogalessen voor senioren te gaan geven, hetgeen allerlei praktische vragen oproept. Deze opleiding voorziet hierin door handvatten te bieden om rekening te kunnen houden met de aan ouderdom inherente verschillen in lichamelijke en mentale mogelijkheden van de senior. Deze opleiding begeeft zich op het lichamelijke, psychische en spirituele vlak van de ouder wordende mens, vanuit de visie van de Integrale Yoga.


Senior
Ouderdom kan met ongemakken komen die echter niet per se onvermijdelijk zijn en Yoga kan hierbij hulp bieden. Zo kan Yoga aan senioren verlichting geven bij problemen of stoornissen aan gewrichten, bloedsomloop, zenuwstelsel, spijsvertering, beendergestel en bij slaapstoornissen, angsten of spanningen.
Ouderdom nodigt uit tot verinnerlijking. Met de jaren verandert het levensritme dat niet langer wordt gedomineerd door dagelijks werk. Dit nieuwe ritme biedt gelegenheid om wezenlijke vragen te stellen en weer contact te maken met het innerlijk zelf. De onthechting die met de ouderdom gepaard gaat maakt ruimte vrij voor een spirituele zoektocht om in contact te komen met dat wat groter is dan onszelf.

Inhoud van de opleiding:

 • Hatha Yoga
  Lesopbouw voor de seniorenyogales; alternatieven van gangbare asanas bij klachten; stoelyoga; gebruik van de adem in de asanas

 • Pranayama
  Extra aandacht voor de adem bij ouderen; eenvoudige en effectieve oefeningen die de ademhaling vertragen en verruimen

 • Theorie
  Behandeling van de verschillende fysiologische en psychische problematieken van het ouder worden, waarbij Yoga een helende werking kan hebben:
  - ademproblemen zoals hyperventilatie en kortademigheid
  - spanningen, angsten, slapeloosheid
  - de eigen houding ten aanzien van ouderdom
  - ontwikkelingsgang tijdens het ouder worden (lichamelijk en geestelijk)
  - lichamelijke klachten in spieren, spiergroepen, gewrichten, banden, kraakbeen, etc. en hun oorzaken; anatomie
  - voedings- en leefpatronen

 • Ontspanning en meditatie
  Voor senioren vormt het leren loslaten van spanning en weer in contact komen met het zorgenvrije innerlijke zelf een dankbaar en essentieel aspect van de Yogales

Toelatingseisen:

Deze opleiding is toegankelijk voor alle gediplomeerde docenten Integrale Yoga.
Minimale vereiste is het diploma of certificaat docent Integrale Yoga voor beginners.

Kosten

€ 895,=

Opleidingen vallen onder het 0% BTW tarief.
Stichting Integrale Yoga Nederland staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO) en is daardoor een erkende ‘instelling’ als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.

De kosten dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.
Betalen in termijnen is mogelijk.
Het aantal termijnen is gelijk aan het aantal maanden van de opleiding.
Voor het betalen in termijnen worden geen extra kosten berekend.

Bij de kosten zijn inbegrepen:

- Ondersteunend lesmateriaal
- Consumpties en uitgebreide lunch tijdens de gehele opleiding

Duur

10 dagdelen van 2 x 1,5 uur met aansluitend lunch.
Lesdeel: 09:30 – 13:00
Lunch: 13:00 – 13:30

Startdata

Opleidingen door-de-week:

Dag:		1e en 3e Vrijdag
04/09/15 - 05/02/16
Kerstvak.: 01/01/16

19/02/16 - 15/07/16
Meivak.: 06/05/16
Weekendopleiding:

Dag:		2e en 4e zondag
13/09/2015 - 14/02/2016
Kerstvak	27/12/15

De vermelde cursussen vinden doorgang bij voldoende aanmeldingen.
Mocht een cursus onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, dan wordt men daarvan persoonlijk tijdig op de hoogte gesteld.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een certificaat.
De cursist wordt geacht niet meer dan 2 lesdagen van de opleiding te missen.
Gemiste lessen kunnen (indien mogelijk) in een andere groep worden ingehaald.

Voor vragen over en aanmelden voor de opleiding kun je contact opnemen met Integrale Yoga Nederland.
Tel.: 010 – 249.93.22 / 010 – 476.13.32.
Email: yogacentrum@integraleyoganederland.nl

Comments are closed.