Hoger dan Yoga II

Meesteropleiding Hoger dan Yoga II

Deze opleiding is (niet noodzakelijkerwijs) het vervolg op de opleiding Hoger dan Yoga. Beide opleidingen kunnen afzonderlijk van elkaar gevolgd worden.
Deze opleiding, bestaande uit 12 lesdagen, is geschikt voor de oprechte zoeker.
Lesonderdelen zijn:
Het meesterschap over bewustheid
De kunst van het leven
Het meesterschap over Totaalbewustzijn


Inhoud van de opleiding

Vanuit het standpunt van de mens bekeken is Hoger dan Yoga een geheim dat buiten hem ligt. Daar heeft hij gelijk in. Niet omdat dat echt zo is, maar omdat een gewoon mens niet de energie bezit om zich hier mee in te laten. Hoger dan Yoga kan worden gedefinieerd als het ophelderen van de verbindingsschakel met de kracht van het grote heelal.
Het draait om twee punten: De behoefte indirect te begrijpen wat de geest is en het begrijpen door direct contact met de geest. Je moet begrijpen dat er kennis kan bestaan zonder woorden. Kennis en taal zijn twee verschillende dingen.

De Meesteropleiding Hoger dan Yoga II bestaat uit drie elementen:

Het meesterschap over bewustheid.
Het raadsel van het verstand.
De verbijstering die Yogi’s ondergaan, als het wonderbaarlijke mysterie en de verbazende omvang van bewustheid en perceptie tot hen doordringen.

De kunst van het leven.
Het raadsel van perceptie.
Andere percepties gaan een rol spelen, alles wat ons zo onveranderlijk objectief en feitelijk voorkwam, verandert.
Binnen de kunst van het leven heb je een techniek waarvan yogi’s veelvuldig gebruik maken. Het is een filosofische, artistieke manier om je overal uit los te maken, terwijl je toch overal deel van blijft uitmaken.

Het meesterschap over totaalbewustzijn.
Het raadsel van de geest.
De paradox van het abstracte, de gedachten en daden van yogi’s die boven ons mens-zijn uitstijgen. De weg naar totale vrijheid.
Het leren zien van de werelden die door de Yogi’s worden waargenomen. Dat is Hoger dan Yoga: Het vermogen krijgen om energie te gebruiken, waarvan geen gebruik wordt gemaakt bij het waarnemen van de wereld, zoals de mens die kent.
Het is een hoge staat van bewustzijn, het vermogen om iets waar te nemen dat je met de gewone perceptie niet kunt waarnemen.
Wat je nodig hebt is een leermeester die jou laat Zien dat je een onmetelijke kracht ter beschikking staat, dat er een magische kracht schuilt in jouw wezen én dat jij die kan bereiken.

Toelating tot de opleiding

De toelatingseisen zijn:

Deze Meesteropleiding is alleen toegankelijk voor hen die een bepaald punt van ontwikkeling hebben bereikt.

Kosten

Kosten opleiding € 1.650,=

Opleidingen vallen onder het 0% BTW tarief.
Stichting Integrale Yoga Nederland staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO) en is daardoor een erkende ‘instelling’ als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.

De kosten dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.
Betalen in termijnen is mogelijk.
Het aantal termijnen is gelijk aan het aantal maanden van de opleiding.
Voor het betalen in termijnen worden geen extra kosten berekend bij de opleidingen door-de-week.
Voor de weekendopleidingen wordt bij het betalen in termijnen een toeslag van € 100,= berekend.

Bij de kosten zijn inbegrepen:

- Consumpties en uitgebreide lunch tijdens de gehele opleiding
- Leerboeken met transcripties van de lessen

Meesteropleiding Hoger dan Yoga II (door-de-week)

Tijdsduur 6 maanden
2 lesdagen per maand
Lestijden: 11:00 – 16:00
Totaal 12 lesdagen.

Meesteropleiding Hoger dan Yoga II (weekend)

Tijdsduur 12 maanden
1 lesdag per maand
1e zondag van de maand
Lestijden: 11:00 – 16:00
Totaal 12 lesdagen

Startdata opleiding door-de-week

Nader bekend gemaakt.

Startdata weekendopleiding

1e zondag van de maand	2 september 2012

De vermelde cursussen vinden doorgang bij voldoende aanmeldingen.
Mocht een cursus onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, dan wordt men daarvan persoonlijk tijdig op de hoogte gesteld.

Afsluiting Meesteropleiding Hoger dan Yoga

De opleiding wordt afgesloten met een certificaat.

Heb je belangstelling voor onze opleidingen?
Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek.
Je kunt contact opnemen door te bellen naar: 010 – 249.93.22
Of vul het contactformulier op deze website in.

Comments are closed.