Integrale Yoga

De term Integrale Yoga kan op twee manieren worden uitgelegd:
Enerzijds betekent het de integratie van alle klassieke yogavormen in één yogavorm, anderzijds wordt met Integrale Yoga bedoeld, de yoga die je integreert in het dagelijks leven.

Tijdens een Integrale Yogales kom je in aanraking met de mentale stilte, een fundamentele ervaring in de Integrale Yoga. Je wordt een druk in het hoofd gewaar, die wij omschrijven als “de kracht van boven”. Je komt in aanraking met het bewustzijn, dat tevens een kracht is. Het gewaarworden van het innerlijk bewustzijn, de onzichtbare kracht die zowel buiten als binnen tastbare resultaten oplevert, is nu juist de hele betekenis van het Yogisch bewustzijn.
Zo is de Integrale Yoga de gemakkelijkste manier om jezelf te leren kennen, te gaan begrijpen en jezelf te zien als een magisch mens die in de wereld wil zijn, maar levend van binnen en uitstralend naar buiten. Is het niet je eigen wezen dat zich wil manifesteren en aan de deur klopt?

Integrale Yogalessen bestaan uit verschillende lesonderdelen.

 • Hatha Yoga (lichaamshoudingen)
  Onder Hatha Yoga verstaat men het aannemen van lichaamshoudingen. Gedurende het aanhouden van de houding wordt alle aandacht hierop geconcentreerd. Je word je bewust van de lichaamsdelen die bij de houding betrokken zijn. Het resultaat is een gezond functionerend lichaam. Na de oefening volgt een rusthouding om de werking van de oefening te observeren.
 • Pranayama (ademoefeningen)
  Prana is datgene dat zuurstof leven schenkt.
  Pranayama zijn oefeningen voor het verbeteren, uitbreiden en beheersen van de ademhaling. Je vind de natuurlijke ademhaling terug.
 • Ontspanning
  Tijdens de ontspanningsoefeningen word je je bewust van spanning in verschillende delen van je wezen. Het bewustworden en observeren hiervan is een eerste stap om
  tot verdiepte ontspanning te komen.
 • Concentratie en Meditatie
  Wanneer je je ogen sluit en probeert stil te worden, word je in eerste instantie overspoeld door een stortvloed van gedachten. Er is maar één manier om die oorverdovende herrie te doen ophouden, en dat is proberen en nog eens proberen. Wanneer je hiermee begint wordt het werk overgenomen door een Genade van boven.
  Tussen de wereld die we verlaten en die andere, die er nog niet is, bevindt zich een niemandsland dat nogal onplezierig is.
  De voornaamste beproeving van deze overgangsperiode is de innerlijke leegte. Je vindt jezelf terug als een soort herstellende, een beetje ronddobberend, met een vreemde weergalm in het hoofd alsof de wereld afschuwelijk druk en vermoeiend is, dat is een duidelijk teken van verinnerlijking.
  En geleidelijk vult zich de leegte.
  Je neemt een eerste verschijnsel waar, dat onschatbare gevolgen zal hebben voor het verdere verloop van je Yogaweg. Je voelt rond het hoofd, en meer in het bijzonder in de nek, een soort ongewone druk, die het gevoel kan geven van een niet-echte hoofdpijn.
  In het begin kun je het nauwelijks langere tijd verdragen en schud je het van zich af, je zoekt afleiding ‘denkt aan iets anders’.
  Geleidelijk neemt de druk een duidelijker vorm aan en voel je een werkelijke stroom die neerdaalt, een krachtstroom. Je merkt dan dat die ‘druk’ of die niet echte hoofdpijn eenvoudig werd veroorzaakt door je weerstand tegen het neerdalen van die Kracht, en dat het enige wat je hoeft te doen is de doorgang niet te verhinderen, maar deze te laten neerdalen in alle lagen van je wezen.
  In plaats van te putten uit de algemene bron, beneden ons en om ons heen, uit het universele leven, putten we uit wat bóven is. En dat is een energie die veel helderder is.

Onze medewerkers zullen je in alles met raad en daad bijstaan.
Zij zijn bevoegd en erkend en hebben de laatste certificaten van dit jaar.
Om de 3 maanden zijn er bijscholingen en worden de laatste technieken, inzichten in het bewustzijn van de mens en vaardigheden naar een hoger plan getild.
Onze docenten zijn zeer ervaren en hebben een grote staat van dienst. Wij werken als enige in Nederland volgens de traditionele Yogascholing, namelijk via een geestelijke hiërarchie. Dit betekent dat kennis van leraar op leerling wordt overgedragen, niet alleen via lesmateriaal, maar vooral in stilte en bewustzijn.
Op deze wijze is iedere docent zowel leraar als leerling.

This entry was posted in Integrale Yoga. Bookmark the permalink.

Comments are closed.